Recepce

Jedná se o největší společenskou akci v diplomatické a společenské oblasti. Recepce jsou pořádány při výjimečných slavnostních příležitostech, jako například zahájení či ukončení veletrhů, společenské a kulturní události, návštěva či státní svátek.

Recepce se pořádají dopoledne, v poledne, odpoledne i večer. Doba konání podtrhuje odsah a význam recepce.

Dopolední recepce – při zahájení výstavy, v diplomatických kruzích, také při příležitosti svatby.

Polední recepce – může nahradit oběd, bývá organizováná jako bohatší buffet dinner - při oslavách státního svátku nebo soukromých výročí, jako například narozeniny.

Odpolední recepce – zpravidla po 17 hodině, doba konání je univerzální pro všechny typy společenských akcí.

Večerní recepce – při nejvýznamnějších událostech, obvykle navazují na banket s omezeným počtem pozvaných hostů. Doba konání je zpravidla krátká, zato program je velmi slavnostní.

Na recepci je třeba písemná pozvánka s důvodem pořádání, místem, dobou konání a společenským úborem. Je-li pozvánka opatřena zkratkou R.S.V.P. očekává se odpověď, zda pozvání přijímáte. Není-li tak uvedeno, není vyžadovaná omluva, nemůžete-li se dostavit.