Svatební hostiny

Svatební hostina patří k těm nejvýznamnějším momentům našeho života, proto k této slavnostní akci přistupujeme odpovídajícím způsobem. Vaše představy spolu s počtem hostů a obdobím, pak rozhodují o tom, kde a jak lze svatební hostinu co nejlépe uspořádat. Svatba by měla Vaše hosty především pobavit a proto je potřeba zvláštní pozornost věnovat i výběru hudebního doprovodu, ať už se jedná o živou nebo reprodukovanou hudbu. Zajistíme kompletní výzdobu a po domluvě s Vámi vybereme tu nejlepší možnou lokalitu (romantický zámek, restauraci, usedlost, nebo jen louku). Vše zajistíme na klíč tak, aby se tento den stal tím nejhezčím vykročením do společného života, na který budete dlouho radostně vzpomínat.